Dyva Consult - Økonomi & Regnskab
Opgaver 

For virksomheder, der har behov for en ekstra ressource i bogholderiet, kan jeg tilbyde supplerende konsulentassistance på timebasis. F.eks. i forbindelse med sygdom, i forbindelse med årsafslutning, fusion, opkøb af virksomhed, børsnotering af virksomhed etc.

 

Herudover har jeg en lang erfaring med udarbejdelse af koncernregnskaber samt børsnoterede selskabers regnskaber.

 

Endelig har jeg stor erfaring med at udarbejde regnskabsmodeller i Excel, gerne via dataudtræk fra økonomisystemer.

 

Jeg udarbejder også gerne skabeloner til årsregnskaber og skattespecifikationer.

Erfaring 

Dyva Consult har eksisteret siden 1998. Gennem tiden har jeg udført konsulent opgaver mv. inden for følgende områder:

  • Opbygning af konsolideringssystem (FDC)
  • K/S selskaber - opbygning af opfølgningsmodeller, årsregnskab og skattespecifikationer
  • Børsnoteret virksomhed - opbygning af model til årsregnskab og skattespecifikationer
  • Koncernregnskab og moderselskabs rapportering
  • Børsnoteret virksomhed - assistance til aflæggelse af årsregnskab samt selvangivelse
  • Assistance i forbindelse med implementering af tilkøbt virksomhed
  • Funktionær lønninger og HR relaterede opgaver
  • Opbygning af interne rapporteringsmodeller (med dataudtræk fra økonomisystem)
Dyva Consult - Lundemarksvej 48 - DK-4300 Holbæk - Tlf.: +45 20 88 63 24 - E-mail: kristine.dyva@gmail.com
Lav din egen hjemmeside med mono.net